vitrilnii sport v ukraini1

Концепція розвитку вітрильного спорту в Україні

Концепція визначає стратегічні напрямки та цілі ГО Вітрильна федерація України щодо розвитку вітрильного спорту в Україні до 2020 року.

ГО Вітрильна федерація України (ВФУ) - організація, що створена для координації дій у вітрильному спорті і така, що має на це відповідні повноваження держави.
Метою діяльності ВФУ є розвиток вітрильного спорту в Україні у всіх його проявах (дитячий спорт, спорт вищих досягнень, крейсерський спорт, тощо) у співпраці з державними органами а також сприяння зростанню його рівня і масовості, гідного представництва України у міжнародному вітрильному співтоваристві.
Згідно з чинним Законом про спорт, це відповідальне завдання покладається на національну федерацію – ГО Вітрильна федерацію України (ВФУ). Відповідно до цього ВФУ, має будувати свою щоденну роботу та стратегічну політику на перспективу.

Стратегічні напрямки та цілі:
- розвиток дитячо-юнацького спорту;
- розвиток спорту вищих досягнень;
- розвиток крейсерського спорту;
- розвиток тренерської та суддівської діяльності;
- створення сприятливої нормативно-правової бази щодо розвитку вітрильного спорту;
- розвиток інфраструктури вітрильного спорту;
- підняття рівня проведення змагань в Україні та сприянні участі спортсменів у цих змаганнях;
- підняття іміджу вітрильного спорту в Україні та іміджу України, як вітрильної держави.

Розглянемо кожний з цих напрямків.

1. Розвиток дитячо-юнацького спорту.
Розвиток дитячо-юнацького спорту є найважливішим напрямком діяльності будь якої федерації та ВФУ зокрема. Залучення дітей до занять спортом закладає міцні підвалини здоров’я нації у майбутньому, виховує волю та цілеспрямованість людини.
Залучення дітей у вітрильний спорт значно збільшить кількість прихильників цього виду спорту і буде впевнено формувати надійну перспективну базу олімпійської збірної команди, яка буде в змозі достойно презентувати Україну на міжнародній арені.
Ресурси та час, вкладені в розвиток дитячо-юнацького спорту, це перспективні інвестиції, що дадуть свої результати у вітрильному спорті через 8-10 років. Без цих інвестицій у спорті не може бути майбутнього.

Основні завдання ВФУ щодо розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні.
Створення сприятливих умов щодо заохочення професіонального тренерського складу до дитячо-юнацького спорту, а саме:
- покращення матеріального та матеріально - технічного забезпечення тренерів;
- підвищення мотивації тренерів у підготовці не тільки видатних спортсменів, але й створення умов для занять вітрильним спортом всім бажаючих;
- створення системи грантів кращим тренерам та спортсменам;
- матеріальна і організаційна допомога у проведенні всеукраїнських і регіональних змагань, участі дитячо-юнацьких команд України у міжнародних змаганнях та зборах;
- заохочення інвесторів для розвитку дитячо-юнацького спорту, а саме проведення тренувальних зборів, участі у міжнародних регатах, чемпіонатах світу та Європи, придбанні індивідуальної матеріальної частини для молодих перспективних яхтсменів.
- створення належних умов для участі дітей с обмеженими можливостями у вітрильному спорті.

2. Розвиток спорту вищих досягнень.
Розвиток спорту вищих досягнень є пріоритетним напрямком діяльності ВФУ. Отримання високих нагород на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх це не тільки важливе державне завдання, але і суттєвий фактор фінансової допомоги збірній команді України з боку Мінмолодьспорту України. Зазначимо, що ефективність діяльності ВФУ у нашій державі значною мірою оцінюється за результатами виступу українських яхтсменів саме на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх.

Основні завдання ВФУ щодо розвитку спорту вищих досягнень полягають в:
- дотриманні єдиної системи відбору кандидатів у збірну команду;
- сприянні забезпечення збірної команди сучасною матеріальною частиною;
- розвитку тренувальної бази для підготовки збірних команд;
- сприянні організації спортивних зборів, участі членів збірної команди у міжнародних змаганнях та медика - відновлювальних заходах;
- підвищенні професійного, освітнього та культурного рівня членів збірної команди та їх тренерів;
- заохоченні кращих спортсменів та тренерів через систему грантів;
- сприянні залученню спонсорів та меценатів для підтримки спортсменів, що можуть показати видатні результати на міжнародній арені
- сприянні висвітленню у ЗМІ спортивних заходів, спортсменів, тренерів та їх спортивних досягнень.

3. Розвиток крейсерського спорту.
Крейсерський спорт історично є базовим підґрунтям не тільки вітрильного спорту та яхтингу взагалі. Крейсерсько-перегонові яхти займають провідне місце серед прихильників вітрильного спорту в усьому світі, а змагання крейсерсько-перегонових яхт є видовищним видом спорту. Він рівною мірою цікавий як для яхтсменів, за плечима яких великий досвід спорту вищих досягнень, так і аматорів, що тільки відкривають для себе вітрильний спорт у зрілому віці. В Україні в останні роки спостерігається збільшення попиту на крейсерсько-перегонові яхти і яхти міжнародного класу, збільшується кількості яхтсменів, які бажають займатися вітрильним спортом та приймати участь у регатах, як у середині країни так і за її межами. ВФУ має всебічно підтримувати та надавати допомогу у розвитку цієї тенденції.

Основні завдання ВФУ у розвитку крейсерсько-перегонового спорту:
- створення сприятливої нормативно-правової бази щодо розвитку крейсерського-перегонового спорту;
- забезпечення ефективного контролю за використанням та технічним станом крейсерсько-перегонових яхт та яхт міжнародного класу;
- впровадження та реалізація загальноприйнятих міжнародних систем вимірювання яхт на території України;
- організаційна та за можливістю матеріальна допомога у проведенні в Україні національних та міжнародних регат серед крейсерсько–перегонових яхт та яхт міжнародного класу;
- сприяння у залученні спонсорів та широкому висвітленню у ЗМІ спортивних заходів серед крейсерсько-перегонових яхт та яхт міжнародного класу;
- забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями та організаторами міжнародних вітрильних регат різного рівня.
- сприяння у створенні умов для подальшого збільшення крейсерського-перегонового та міжнародного вітрильного флоту в Україні.

4. Розвиток тренерської та суддівської діяльності.
Основою розвитку вітрильного спорту, як будь якого, є наявність професійного тренерського та суддівського складу. А для вітрильного спорту це ще наявність достатньої кількості висококваліфікованих вимірювачів, інспекторів технічного нагляду та викладачів шкіл і центрів підготовки. Наявність належного корпусу цих фахівців є гарантією якісної підготовки яхтсменів різного рівня та успішного проведення змагань на професійному рівні. На жаль, в Україні в останні роки залишилося дуже мало професійних фахівців у цих напрямках діяльності, що ставить невідкладні вимоги перед ВФУ у пошуку шляхів вирішення цього важливішого питання розвитку вітрильного спорту.

Головні напрямки діяльності ВФУ:
- створення сприятливих умов для підтримки і збереження існуючого та підготовки нового тренерського та суддівського складу. Активне залучення професійної молоді до цієї діяльності.
- створення умов, в тому числі розробка належної правової бази, щодо покращення забезпечення та матеріального заохочення тренерів, суддів і інших фахівців вітрильного спорту.
- розробка і розповсюдження необхідних регламентних та методичних матеріалів.
- проведення регулярних семінарів, майстер-класів, тренінгів для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців забезпечення вітрильного спорту.
- постійна взаємодія з WS та іншими міжнародними організаціями щодо питань сучасного рівня підготовки фахівців вітрильного спорту.
- сприяти участі українських суддів у суддівстві змагань міжнародного рівня.

5. Створення сприятливої нормативно-правової бази щодо розвитку вітрильного спорту.
Активний масовий розвиток вітрильного спорту неможливий без вдосконалення чинної та створення сприятливої нормативно-правової бази. На жаль, за останні 10 років в Україні була прийнята низка правових актів стосовно водного транспорту та водних шляхів України без врахування специфіки експлуатації вітрильних яхт та проведення спортивних вітрильних заходів. Одне з актуальних завдань ВФУ, це своєчасне та активне відстоювання інтересів яхтової спільноти та втручання в процес державного правової і нормативної діяльності.

Головні напрямки діяльності:
Разом з Мінмолодьспортом розробити, законодавчо оформити та узгодити у відповідних міністерствах :
- порядок реєстрації спортивних вітрильних суден;
- правила навчання та встановлення єдиної системи видачі кваліфікаційних посвідчень на право керування вітрильним судном;
- порядок та розміри портових та інших зборів зі спортивних вітрильних суден;
- розробка Положень про яхт-клуби, як спортивні порти.

6. Розвиток інфраструктури вітрильного спорту.
Яхтинг та вітрильний спорт зокрема базуються на двох інфраструктурних складових – масовій доступності вітрильних суден та наявності і загальнодоступності місць їх базування ( яхт-клубів).
У далекому минулому, з ідеологічних міркувань, цим двом складовим державою приділялась певна увага – конструювалися та вироблялися вітрильні судна національних класів, як для яхтсменів, що займалися вітрильним спортом так і для вітрильного туризму за відносно невисокими цінами та за державною підтримкою яхтсмени безкоштовно користувалися яхт-клубами.
На жаль зараз поза увагою держави залишилися питання дотримання багатьох соціальних стандартів що є обов’язковими у розвинених країнах. Вітрильні судна за ціною перестали бути загальнодоступними для населення та й майже всі без виключення закордонного виробництва, а залишок територій на яких базуються яхти (яхт-клуби) здебільше кинуті напризволяще і в умовах ажіотажної боротьби за землю ледь-ледь виживають.
В цих умовах завдання ВФУ полягає:
Разом з Мінмолодьспортом та іншими державними структурами, що мають до цього відношення сприяти:
- підтримці існуючих територій для стоянки яхт (яхт-клубів) та у разі можливості створенню нових ;
- надання необхідної методичної та юридично-правової підтримки керівникам територій для стоянки яхт (яхт-клубам) у вирішенні земельних питань та питань спортивного статусу.
- всіляко сприяти залученню інвесторів до розвитку вітрильної інфраструктури.

7. Підняття рівня проведення змагань в Україні та сприяння участі яхтсменів у цих змаганнях.
Проведення клубних, міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних змагань є найважливішим моментом розвитку вітрильного спорту у країні. Змагання усіх рівнів дають можливість підвищувати майстерність яхтсменів, проводити об’єктивний відбір у збірні команди і привертати увагу до вітрильного спорту широкої громадськості за рахунок висвітлення вітрильних заходів у ЗМІ.
В останні роки значно збільшилась кількість вітрильних регат в Україні, але їх рівень проведення залишається на неналежному рівні , а саме:
- відсутнє технічне забезпечення необхідне для проведення регат;
- відсутня фінансова можливість оренди технічного забезпечення для проведення регат;
- відсутня можливість оплати роботи суддівського корпусу на змаганнях;
- фінансування регат дуже обмежене і не відповідає часто не відповідає статусу регат;
- зменшення кількості територій та акваторій де є можливість кваліфіковано проводити вітрильні заходи;
- висвітлення змагань у ЗМІ не дає очікуваного ефекту задля пошуку спонсорів та меценатів для професійного проведення вітрильних змагань;
- склад суддівського корпусу дуже літній і потребує омолодження.
Напрямки діяльності:
- пошук спонсорів та меценатів для фінансування проведення змагань в Україні;
- підготовка молодих суддів та іх мотивація;
- пошук способів збереження існуючого корпусу суддів;
- сприяння проведенню клубних та місцевих змагань;
- створення календаря проведення всеукраїнських змагань, який відповідає сучасності.

8. Підняття іміджу вітрильного спорту в Україні та іміджу України, як розвиненої вітрильної держави.

Вітрильний спорт, як ніякий інший характеризує державу як передову в технічному та культурному відношенні. Сучасні яхти що спроектовано та збудовано з використанням найпередовіших конструктивних та технологічних надбань в багатьох галузях науки та виробництва, демонструють високий потенціал держави.
Велика кількість людей, що займаються вітрильним спортом (яхтингом) підкреслює екологічну культуру людей та активну позицію по розповсюдженню принципів активного здорового способу життя.
Недостатня інформованість населення по те що таке вітрильний спорт призводить до хибного уявлення про цей вид спорту як елітного, доступного лише вузькому колу обраних. Треба зазначити, що вітрильний спорт, особливо аматорський, доступний людям всіх вікових категорій майже без фізичних обмежень.
Їм активно займаються як дітлахи, так і люди похилого віку. Діти набувають корисних навичок з безлічі практично важливих сторін майбутнього життя, загартовуються, вчаться розуміти й любити природу. Люди старшого покоління активним ставленням до свого дозвіллям покращують здоров’я та значно подовжують активний вік.
З метою залучення широких мас населення до яхтингу треба всіляко підтримувати його імідж, як загальнодоступного виду спорту і дозвілля.
Дуже важливим для популяризації вітрильного спорту є високі результати українських яхтсменів в міжнародних змаганнях, здобуті ними медалі найвищого ґатунку на Європейських і світових чемпіонатах та Олімпійських іграх.
Успішна участь в міжнародних регатах, присутність команди під нашим державним прапором сприяє підняттю престижу України як сучасної розвиненої європейської держави.

Для цього ВФУ перш за все має:
- приймати активну участь в проведенні яскравих значущих заходів з вітрильного спорту.
- вести системну роботу з національними та регіональними ЗМІ:
- залучати журналістів до занять вітрильним спортом, до участі в екіпажах крейсерських яхт;
- запровадити семінарські зустрічі з провідними яхтсменами та фахівцями з вітрильного спорту.
- сприяти виданню професійної та художньої літератури з вітрильної тематики, спеціалізованих часописів.
- розширювати співпрацю з загальноукраїнськими та місцевими органами влади по підняттю рівня інформованості та зацікавленості в розвитку вітрильного спорту.

З метою досягнення поставлених стратегічних завдань з розвитку вітрильного спорту треба консолідувати зусилля всієї вітрильної спільноти як на загальнонаціональному так і на регіональному рівні, плідно співпрацювати з Мінмолодьспортом та з усіма зацікавленими відомствами та організаціями.
Відповідно до чинного Закону про спорт, це відповідальне завдання покладається на національну федерацію – ГО Вітрильна федерація України. Відповідно до цього ВФУ, має будувати свою щоденну роботу та стратегічну політику на перспективу.

Comments:

Поделись с друзьями!

Мы в Facebook

Контакты

ТОВ "Солнечный Круг Знаний"

г. Киев улица Приречная , 11 оф. 1 м . Минская м. Героев Днепра

+38 044 23 23 202  +38 067 467 23 64 

+38 093 883 58 98

E-mail: info@skz.kiev.ua