фото лука2

Вітрильний спорт є олімпійським видом спорту та популяризує Україну на світовій арені та дає спортсмену чи то дитині навики самостійного росту, фізичну активність, естетичність, виховання культури спілкування завдяки Етичному Кодексу вітрильників, який бере свої витоки ще від Богів Світу. Для тих хто не знайомий з особливостямиЕтичного Кодексу вітрильників надаємо деякі пояснення щодо етики і етичних норм.

Етика, взагалі, опікується питаннями моралі, суспільними нормами поведінки, і таким важливим поняттям, як звичаї. Термін також часто вживається як визначення норм поведінки, сукупності моральних правил певної суспільної чи професійної групи.

До етичних цінностей відносять, як головні людські цінності, що більшою чи меншою мірою входять у всі інші етичні цінності, тобто цінність життя, свідомості, діяльності, страждання, сили, свободи волі, передбачення, цілеспрямованості, так і те, що ми звемо чеснотами, а саме за визначенням: справедливість, мудрість, сміливість, самовладання, любов до ближнього, правдивість і щирість, вірність і відданість, доброта і співчуття, довіра і віра, скромність і смиренність, а також, цінність поводження з іншими.

У світі спортивного вітрильництва етичним нормам приділяється особлива увага. Всім відомо, що у правилах змагань саме з цього виду спорту існує правило «69», яке стосується саме додержання етичних норм. Серед керівних документів Світового вітрильництва один з Кодексів, тобто одне з Статутних положень СВ, напряму стосується додержання етичних норм і моральних принципів. Це не дивно, адже вітрильництво є чи не єдиним видом спорту, де застосовується «самосуддівство», Self‐policing, тобто самозабезпечення правопорядку, самостійне, здійснюване самими спортсменами, забезпечення додержання правил.

Але саме ці правила чомусь ігнорується саме посадовими особами Вітрильної федерації України. З 2015 року за керівництва Президента ВФУ – Романа Луки федерація втратила статус всеукраїнської організації.

Про зазначене свідчить лист Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 25.05.2017 № 55, який надійшов на адресу ВФУ. В ньому зазначено, що в порядку п. 1 ст. 31 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» державний реєстратор надсилає своє рішення про невідповідність Громадської організації «Вітрильна Федерація України» всеукраїнському статусу на адресу організації.

FB IMG 1558466104326

Незважаючи на це керівництво ВФУ продовжує з численними порушеннями законодавства та власного Статуту здійснювати свою діяльність.

 

Довідка. Відповідно до ч. b) п. 4.5 Статуту ВФУ Відокремлені підрозділи (місцеві осередки), які станом на 01 січня 2013 року діяли зі статусом юридичної особи, у відповідності до чинного законодавства України зберігають за собою статус юридичної особи після 01 січня 2013 року.Згідно з п. 1.8 Статуту ВФУ федерація поширює свою діяльність на всю територію України. ВФУ може набути всеукраїнський статус за умови наявності у неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і підтвердження такого статусу у порядку, встановленого законом. А відповідно до п. 4.1 цього Статуту відокремлені підрозділи створюються за регіональною ознакою в адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, з метою практичного втілення на місцях мети (цілей) та завдань ВФУ. В кожній адміністративно-територіальній одиниці може бути тільки один Відокремлений підрозділ.

 

Разом з цим також керівництвом ВФУ не визнається Київська Федерація Вітрильного Спорту (код ЄДРПОУ 21615473), яка має статус відокремленого підрозділу ВФУ та належним чином зареєстрована, а свою діяльність веде з 04 листопада 1992 року. У місті Києві повинен бути тільки один осередок ВФУ, тобто КФВС, але керівництву ВФУ на це наплювати, своїм ще одним незаконним рішенням Київська федерація була виключена з осередків ВФУ. А замість не згодного з незаконними діями Р. Луки и Ко керівництво Київського осередку була поспіхом був створений інший столичний осередок. Незважаючи на те, що саме свого часу КФВС виступила засновником ВФУ і що всі члени КФВС одночасно залишаються членами ВФУ. Саме завдяки порушенням законодавства керівництвом ВФУ при прийнятті рішення про створення нового відокремленого підрозділу організації в місті Києві на засіданні конференції КФВС було прийнято рішення про ініціювання позачергової конференції.

Одночасно власними рішеннями керівники ВФУ також незаконно виключили Одеську обласну федерацію вітрильного спорту зі складу федерації, хоча продовжують «піариться» на спортивних досягненнях членів саме Одеської обласної федерації. Саме це спонукало Одеську федерацію звернутись з відповідною позовною заявою до суду (справа № 522/11917/16-ц), який визнав законними вимоги Одеської обласної федерації та скасував рішення Ради ВФУ, яким було виключена Одеська федерація зі складу федерації. Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні, зокрема, наголосив, що рішення Ради ВФУ, які приймались з відсутністю кворуму чи за присутності не уповноважених представників від територіальних осередків, є порушенням п. 8.2 Статуту ВФУ, а отже є незаконними. Тобто рішення про створення нового відокремленого підрозділу в м. Києві (КМФВС) є незаконним, виключення КФВС та ОФВС також є незаконними та потребують скасуванню та внесення відповідних змін до держреєстру.

Але все ж таки головним чинником такої заміни сталивідомості про те, що Родіон Лука грубо порушив Етичний Вітрильний Кодекс та Статут ВФУ, прийнявши участь у змаганнях в Росії, як член російської команди в 2016 році, цей факт не може не викликати негативних емоцій вітрильників з приводу чого відокремлений осередок Харківська обласна федерація вітрильного спорту звернувся з відкритим листом до Почесного Президента ВФУ Машовця С. А.

Vidkritiy list

В листі, зокрема зазначалось, що «ХОФВС обурена фактом участі президента ВФУ Родіона Луки у IX Відкритому Чемпіонаті Росії з вітрильного спорту в національному класі яхт «М-Ка» у складі російського екіпажу під прапором Росії 22-26.09.2016 року (Московська область, Російська федерація). Вчинок Родіона Луки вважаємо неприпустимим для особи, яка очолює Вітрильну федерацію України».

Відповідь ХОФВС від Почесного Президента ВФУ Машовця С.А. свідчить про засудження цього факту всією спільнотою вітрильників: «В першу чергу я вбачаю у цьому випадку досить брутальне порушення етичних норм з боку тих, про кого йдеться, і виявлення ними неповаги до нас, їхніх колег, українських спортсменів, тренерів і до членів Національної федерації… Після того, як я отримав відомості про участь певних спортсменів України у складі російського екіпажу у чемпіонаті, я поцікавився положенням про змагання і офіційними результатами (протоколами ) змагань.

протокол змагань русс11

Змагання названі відкритими, але жоден із спортсменів, які брали участь, не має позначення країни, членом федерації якої він є. Позначено чомусь тільки місто, з якого походить учасник. У нашому випадку означено екіпаж у складі: Подольський Кирил ─ місто Таганрог, Лука Родіон ─ місто Вишгород, Север'янов Ігор ─ місто Днепр, тобто Дніпро. Я не знаю, що мали на увазі складальники документу, чи знову стали вважати Таганрог таким, що є у складі України, адже він входив з усією округою до складу УСРР, і був відокремлений від неї і приєднаний до РРФСР тільки 1924 року, або ж, навпаки, уже вважають «своїми» міста Вишгород і Дніпро. Так, чи інакше, за означенням судна, екіпаж треба вважати російським. Про належність членів екіпажу до України не йдеться ніде. Таким чином виходить, що маючи можливість за положенням про змагання заявити український екіпаж на участь, наші співвітчизники вирішили брати участь у складі російського екіпажу. Виникає запитання, чому? За рівнем майстерності стернового, під керуванням якого судно посіло у Чемпіонаті «почесне» дев’яте місце, вчитися нашим спортсменам у нього не було чому. Набування досвіду перегонів у цих змаганнях для п.п. Луки та Север’янова не має сенсу, адже стерновими на ці змагання спортсмени, які не відповідають вимозі положення: Стерновий яхти зобов’язаний мати статус «Любитель» до змагань не допускаються. Думаю, що відповідь може бути тільки одна, це було зроблено через звичайну грошову вигоду. У спортивних колах такі виступи звуть жаргонним словом «шабашничество». Чи є само по собі це явище негативним? Так твердити не можна. Виступи спортсменів за певну грошову винагороду у складі екіпажу платника є досить поширеним явищем. Чи можна вважати нормальним це для особи, яку обрано на керівну громадську посаду? Звичайно, ні. Якщо людина має головним джерелом існування вітрильницький спорт, то це не виглядає сумісним з посіданням керівної громадської посади у цьому виді спорту, адже це викликає підозру щодо конфлікту інтересів. Щодо п. Север’янова, то, наскільки мені відомо, він є членом національної збірної України від збройних сил. За сучасного стану взаємовідносин країн, участь такої людини у російських змаганнях у складі російського екіпажу, тобто під російським прапором, я коментувати не беруся.

фото лука1

Нарешті, щодо особистостей.

Родіона Луку я знаю з його дитинства. Він завжди викликав у мене захоплення як талановитий, цілеспрямований і працелюбний спортсмен. За його спортивними досягненнями він для мене, як для спортсмена, є зіркою не порівнюваної зі мною величини, отже, як спортсмен, я схиляюся перед його досягненнями. І тому мені особливо прикро, що така людина припустилася вчинку, який принизив, як його самого, так і нас всіх, українських вітрильників.

З Ігорем Север’яновим я не настільки знайомий, щоб висловлювати своє ставлення до нього, як до особистості, але через його вчинок мені соромно і за збірну команду, і за наші збройні сили і, звичайно, за себе самого, як спортсмена і громадянина.

Я приєднуюсь до оцінки цього вчинку харків’янами.

Вважаю вчинок, про який йдеться, не гідним і не сумісним, як із входженням до збірної команди України, так і з перебуванням на посаді Президента Національної федерації

           Наші спортсмени є символом нашої незалежності.

            Тому дуже прикро, що саме президент вітрильної федерації під час війни з Росією приймав участь у внутрішніх змаганнях країни-агресора. Так, спорт в наш час поділяється на любительський (олімпійський) та на професійний. В різних видах спорту наші спортсмени виступають на професійній арені, наприклад у боксі, але шляхом припинення своєї кар’єри у любительському спорті. А так щоб на «шабашки» їздити та разом з цим очолювати федерацію може лише Р. Лука, якому наплювати на всі правила та кодекси.

Може хтось вважає, що цей урок Р. Лукою засвоєно, помиляєтесь. Черговий зашквар від «президента» вітрильної федерації.

У ході прес-конференції в прес-центрі «Одеса-медіа» глава громадської організації «Яхтинг - стиль життя» Віталій Кушнір, досвідчений яхтсмен, повідомив, що Українські яхтсмени готуються до участі в Золотому кубку націй в Швейцарії.

фейс 10Він розповів, що під егідою Всесвітньої асоціації «Sailing world», організація Star sailor's ліга організовує чемпіонат, який буде називатися «Золотий кубок нації». Змагання проходитимуть на озері Нью-Шатель в Швейцарії. Українська команда, по слова Кушніра буде називатися Team Ukraine та вже призначений Team Captain, їм стане Родіон Лука - президент Вітрильної федерації України.

Але Кушнір замовчує розмір "бабок" які вони отримають за "іграшки" міліардерів

           Для вітрильників знайома абревіатура WS (WorldSailing)це всесвітня організація вітрильництва, яка є керівною організацією вітрильників у всьому світі. А Всесвітня асоціація Sailing world лише схожа за назвою, але немає ніякого відношення до проведення міжнародних спортивних змагань в олімпійських класах вітрильників. Це комерційне дійство за участю вітрильників різних країн, простими словами чергова «шабашка». І як бачимо Р. Лука «не може» її пропустити.

фейс 2фейс 4фейс 9

За ініціативою вітрильних громадських організацій та членів ВФУ була створена ініціативна група для проведення відповідно до вимог законодавства та статуту ВФУ конференції (загальних зборів). 20 липня 2019 року членами ВФУ, які становлять більш ніж 60% від членів федерації, проводиться ІХ Позачергова Конференція ВФУ в установленому чинним законодавством та Статутом ВФУ порядку, на якій й було знято з посад керівництво федерації за численні порушення законів та статуту. Але історія має продовження, як змінені керівники вже рік незаконним шляхом перешкоджають внесенню цих змін до держреєстру. Не до етики таким керівникам, коли в них відбирають, як вони вважають, «кормушку». Про корупційні шляхи та схеми в вітрильництві потрібна окрема стаття, але вона не забариться.

 

Ю.Даценко (передруковано з журналу "Вітрильництво")

Comments:

Поделись с друзьями!

Мы в Facebook

Контакты

ТОВ "Солнечный Круг Знаний"

г. Киев улица Приречная , 11 оф. 1 м . Минская м. Героев Днепра

+38 044 23 23 202  +38 067 467 23 64 

+38 093 883 58 98

E-mail: info@skz.kiev.ua