фото лука2

Вітрильний спорт є олімпійським видом спорту та популяризує Україну на світовій арені та дає спортсмену чи то дитині навики самостійного росту, фізичну активність, естетичність, виховання культури спілкування завдяки Етичному Кодексу вітрильників, який бере свої витоки ще від Богів Світу. Для тих хто не знайомий з особливостямиЕтичного Кодексу вітрильників надаємо деякі пояснення щодо етики і етичних норм.

Етика, взагалі, опікується питаннями моралі, суспільними нормами поведінки, і таким важливим поняттям, як звичаї. Термін також часто вживається як визначення норм поведінки, сукупності моральних правил певної суспільної чи професійної групи.

До етичних цінностей відносять, як головні людські цінності, що більшою чи меншою мірою входять у всі інші етичні цінності, тобто цінність життя, свідомості, діяльності, страждання, сили, свободи волі, передбачення, цілеспрямованості, так і те, що ми звемо чеснотами, а саме за визначенням: справедливість, мудрість, сміливість, самовладання, любов до ближнього, правдивість і щирість, вірність і відданість, доброта і співчуття, довіра і віра, скромність і смиренність, а також, цінність поводження з іншими.

У світі спортивного вітрильництва етичним нормам приділяється особлива увага. Всім відомо, що у правилах змагань саме з цього виду спорту існує правило «69», яке стосується саме додержання етичних норм. Серед керівних документів Світового вітрильництва один з Кодексів, тобто одне з Статутних положень СВ, напряму стосується додержання етичних норм і моральних принципів. Це не дивно, адже вітрильництво є чи не єдиним видом спорту, де застосовується «самосуддівство», Self‐policing, тобто самозабезпечення правопорядку, самостійне, здійснюване самими спортсменами, забезпечення додержання правил.

Але саме ці правила чомусь ігнорується саме посадовими особами Вітрильної федерації України. З 2015 року за керівництва Президента ВФУ – Романа Луки федерація втратила статус всеукраїнської організації.

Створення закритого середовища на березі Собачого гирла, що в Оболонському районі міста Києва, за задумом керівника ДЮСШОРзВС, який саме там знаходиться (за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 30) передбачає створення елітного закритого яхт-клубу замість дитячої вітрильної школи. Звернемо увагу на те, що земельна ділянка була передана в оренду тодішній профспілковій організації лише за умови збереження профілю діяльності, тобто дитячої спортивної школи з вітрильництва.

Зведення бетонного паркану навколо дитячої вітрильної школи, тому підтвердження. І ні які закони, кодекси їм не заважають. Впевненість в безкарності породжує злочинців, яким жажда наживи перед усе.

zabor1

            Наведемо окремі норми законодавства.

Земельний кодекс України (витяг)

Стаття 60. Прибережні захисні смуги

1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги.

2. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;

б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари -

50 метрів;

в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах

1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

б) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

в) влаштування літніх таборів для худоби;

г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

З огляду цих вимог Земельного кодексу, будівництво будь яких споруд на березі водойм незаконні.

        ДЮШОР з ВС м.Київ, Оболонь. Куди поділось 150 дитячих суден лодок? Кому ремонтують авто на територіхї дитячо-юнацької спортивної школи?

Ви не перемогли у перегонах, якщо перемагаючи у перегонах, ви втратили повагу своїх спортивних супротивників.

        На сьогоднішній день особливо привабливими  є  землі поруч з  водними об’єктами.
Перш за все, потрібно бути обізнаним, щодо виділення  можливих розмірів прибережних захисних смуг.
Є Водний кодекс України (ВКУ) і Земельний кодекс України (ЗКУ). З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності,
а також з метою захисту споруд від підтоплень під час паводків, забезпечення доступності прибережних територій для усіх без вийнятку громадян вздовж річок, морів
і навколо озер, водосховищ та інших водойм виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги (ст. 88 ВКУ, ст. 60 ЗКУ).
Відповідно до ст.60 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок, навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів;

б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а такожставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;

в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Згідно з пунктом 4 статті 59 Земельного кодексу України «Право на землі водного фонду», прибережні захисні смуги є власністю народу України і не можуть передаватись
у володіння фізичним чи юридичним особам. В той же час, у документі сказано, що «громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів,
озера, водосховища, інші водойми, болота та острови».

Маючи прогалини у законодавстві, Україна потерпає від незаконної забудови берегів річок і озер.

 advokat

        Користуючись правом про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката(ст.ст. 33, 36 Закону)Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, так як мені відомі факти такої поведінки адвоката Дегтярёва Александра Федоровича, СКОКДКА ОТ 27.05.2004г. №1977.

Комімія з розгляду Скарг Мінюст м.Київ

 2019 рік       

Поки ми разом,в небі плескають вітрила,Поки ми разом,з нами Вища сила.

За всі часи мистецтво керувати вітрильним судном поважалося як одне з найпотаємніших і найзахоплюючих мистецтв, що викликало неабияку повагу до тих, хто його опанував.
ГО Вітрильна федерація України (ВФУ) - організація, створена для координації дій у вітрильному спорті /
Метою діяльності ВФУ є розвиток вітрильного спорту в Україні у всіх його проявах (дитячий спорт, спорт вищих досягнень, крейсерський спорт, тощо) у співпраці з державними органами а також сприяння зростанню його рівня і масовості, гідного представництва України у міжнародному вітрильному співтоваристві.


О. Агафопова -КОРУПЦІОНЕР. Покриття корупційної діяльності реєстратора новими членами Комісії говорить про їх зацікавленість та замовчування корупційних дій , які відбувались з боку Держрееєстраторів, в данному випадку ГО не Є майно-тримачем , не має захвату майна, та відмова мала формат прискіпливості до дрібниць не враховуючі Конституції та перевищення Дискретних дій державним виконавцем, ЯКИЙ МАЄ діяти тільки в межах закона ст.3, 8, 19 Конституції, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України . (3)Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утверження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов*язком держави.
(8)Закони та інші нормативно-правові акти правозастосовного та юрисдикційного х-ру приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, а самі ці органи , як носії публічної влади , є відповідальними за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
Норми Конституції України є нормами прямої дії .

vitrilnii sport v ukraini1

Концепція розвитку вітрильного спорту в Україні

Концепція визначає стратегічні напрямки та цілі ГО Вітрильна федерація України щодо розвитку вітрильного спорту в Україні до 2020 року.

ГО Вітрильна федерація України (ВФУ) - організація, що створена для координації дій у вітрильному спорті і така, що має на це відповідні повноваження держави.
Метою діяльності ВФУ є розвиток вітрильного спорту в Україні у всіх його проявах (дитячий спорт, спорт вищих досягнень, крейсерський спорт, тощо) у співпраці з державними органами а також сприяння зростанню його рівня і масовості, гідного представництва України у міжнародному вітрильному співтоваристві.
Згідно з чинним Законом про спорт, це відповідальне завдання покладається на національну федерацію – ГО Вітрильна федерацію України (ВФУ). Відповідно до цього ВФУ, має будувати свою щоденну роботу та стратегічну політику на перспективу.

OTRADA ODESEIA MI

 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
українських моряків-вітрильників
«Поки ми разом, в небі плескають вітрила,
Поки ми разом, з нами Вища сила. »
Пісня у виконанні ТНМК
«Ви не перемогли у перегонах, якщо
перемагаючи у перегонах, ви втратили
повагу своїх спортивних супротивників»
Пауль Ельвстрем.(Чотириразовий Олімпійський Чемпіон)
ВСТУП
За всі часи мистецтво керувати вітрильним судном поважалося як одне з найпотаємніших і найзахоплюючих мистецтв, що викликало неабияку повагу до тих, хто його опанував.

За міфами стародавніх Еллінів Прометей не лише викрав вогонь з неба і віддав його людям, він нібито навчив людей багато чого іншого, в тому числі збудував перший корабель, змайстрував вітрило і навчив людей вітрильництву, чим розгнівив Зевса, наблизивши людей до Богів.

В глубине тех великих морей,
В той прекрасной густой синеве,
Продолжая путь вечности дней,
Там Корабль скользит в своем сне.
Не способен Его видеть глаз,
И не знает о Нем батискаф,
И не пробил пока Его час,
Его Бог носит нежно в руках.
Там где сказкой становится явь,
Там где подлинных Духом есть дом,
Где Огонь там струится точь вплавь,
Спит Корабль там праведным сном.
И Он знает иные миры,
И Он ведал небесный полет,
Но до нужной великой поры
В полусне тот Корабль живет.
Чует звезд Он Душой красоту,
Как святой жаждет Он воспарить,
Принеся людям чисту мечту,
Коли те смогут мир полюбить.
Всем неправедным входа там нет,
И за деньги билет не купить,
Только лишь соблюдая Завет,
В Корабле том возможно пожить.
Верит Богу Корабль Миров,
И не знает ни горя, ни бед,
Выйдет ли сей Корабль на брег ?
Тот Корабль ... Корабль-Ковчег/

vfu vpered k zvezdam mi

 

chi buti dityachomu vitrilnomu sportu chastina druga povniy shtil

       Ми вже інформували про скрутну ситуацію, що склалася навколо Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту (м. Київ, вул. Прирічна, буд. 30, код ЄДРПОУ 14293000) та Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «МАЯК» (м. Київ, вул. Прирічна, 30-А, код ЄДРПОУ 26200127)

у статті «Чи бути дитячому вітрильному спорту? Частина перша. Парус надії».


 Але питання залишається відкритим і болючим...


           Департамент молоді та спорту КМДА (директор Департаменту Гутцайт В. М.), який повідомляв (лист від 18.10.2018 № 078-833 можна переглянути в частині першій статті), що засновники СДЮШОР з ВС відмовляються виконувати рішення Київради та передавати школу в комунальну власність та «не бажають приймати участь в утриманні школи, перекладаючи її повне фінансове утримання на бюджет міста Києва», але КМДА чомусь фінансування не припинив та навіть перевірки не проводив. При цьому, що питання про фінансування закладу в 2019 році сам же ставив під сумнів.


           І все на фоні повідомлень про рейдерські дії співзасновників школи Громадських організацій «Товариство сприяння розвитку вітрильного спорту» (код 34839758) та «Товариство спортсменів-ветеранів вітрильного спорту» (код 34839784), про які ще в 2017 році Департаменту повідомляли директор школи Даценко Ю. Г. та Київська Федерація Вітрильного Спорту.

           Ці, так би мовити, «громадські тітушки» підробивши документи стали співзасновниками школи та з поспіхом зняли з посади її директора, який зі свого боку звернувся до суду з вимогою повернути свою посаду . Зрозуміло, що питання в суді розглядається не один місяць, тому призначений виконуючим обов’язки пан Чес М. М. має достатньо часу щоб проявити себе та показати громадськості, як «нові співзасновники» фінансують розвиток дитячого вітрильного спорту, що, меж іншим, передбачається чинним законодавством.

Повторно звертаємо увагу читачів на нормиЗакону України «Про фізичну культуру і спорт» та Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993, якими визначено, що фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється за рахунок коштів власника (засновника).

 

Про «вклад» у розвиток вітрильного спорту цих організацій знала Вітрильна Федерація України.

 

list BFU pro Zasnovnikiv

(Лист ВФУ про засновників)

Поделись с друзьями!

Мы в Facebook

Контакты

ТОВ "Солнечный Круг Знаний"

г. Киев улица Приречная , 11 оф. 1 м . Минская м. Героев Днепра

+38 044 23 23 202  +38 067 467 23 64 

+38 093 883 58 98

E-mail: info@skz.kiev.ua